Naturstyrelsens bålhytte type 5 med shelter, ring for pris