Hvad med byggesagen?

Opsætning af bålhus kræver kommunal byggetilladelse. Bygherre skal håndtere sagsbehandlingen, men Den Lille Legepladsfabrik tager sig gerne af det, herunder eventuel udgift vedrørende byggesagsgebyr. Bemærk at bålhus ikke må tages i brug, før der ligger en ibrugtagningstilladelse fra behandlende myndighed.
Bålhus eller bålhytte